MİSYON

Üretirken çevreye duyarlı ve paydaşlarına saygılı olmak. Müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet verebilmek. Genel kabul görmüş YÖNETİM SİSTEMLERİ standartlarının (BRCGS FOOD) gerekliliklerini karşılayıp bunu bir şirket politikası haline getirmek ve bunu aynı zamanda fason üreticilerimiz ve tedarikçilerimizde takip ve kontrolleri yapmak. Sürdürülebilir üretim sistemleri ve yaklaşımlarını kullanmak ve bunları tercih edilebilir hale getirmek.